S. 4-800 Dossierfiche K. 52-175

Herziening van artikel 22bis van de Grondwet
----------
Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
Marie-Christine Marghem   Clotilde Nyssens   Servais Verherstraeten   Sabien Lahaye - Battheu  

strafrecht
rechtsvordering
adoptie
gezinsbeleid
rechtspraak voor minderjarigen
herziening van de grondwet
rechten van het kind

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-175/1 Herziening van de grondwet 9/10/2007
K. 52-175/2 Addendum 10/10/2007
K. 52-175/3 Addendum 22/11/2007
K. 52-175/4 Amendement 20/5/2008
K. 52-175/5 Verslag namens de commissie 27/5/2008
K. 52-175/6 Tekst aangenomen door de commissie 27/5/2008
K. 52-175/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/6/2008
4-800/1 4-800/1 (PDF) Ontwerp van tekst overgezonden door de Kamer 6/6/2008
4-800/2 4-800/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2008
4-800/3 4-800/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/11/2008
4-800/4 4-800/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/11/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
9/10/2007   Indiening Doc. K. 52-175/1
27/5/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-175/5
5/6/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 43, p. 37-43
5/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 43, p. 60
Doc. K. 52-175/7
5/6/2008   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
6/6/2008   Overzending Doc. 4-800/1 4-800/1 (PDF)
6/6/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/11/2008   Inschrijving op agenda
27/11/2008   Algemene bespreking Hand. 4-50 Hand. 4-50 (PDF)
27/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 4-50 Hand. 4-50 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/6/2008   Verzending naar commissie
13/6/2008   Inschrijving op agenda
13/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Francis Delpérée
13/6/2008   Bespreking
13/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+14/-0/o0)
13/6/2008   Aanneming zonder amendering
20/11/2008   Inschrijving op agenda
20/11/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 4-800/2 4-800/2 (PDF)
20/11/2008   Tekst aangenomen Doc. 4-800/3 4-800/3 (PDF)
27/11/2008   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/12/2008   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2008   Bekendmaking (68648-68649)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 5/6/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/11/2008
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/6/2008, 20/11/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2008 29/12/2008, blz 68648-68649