S. 4-789 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel ter bestrijding van het aanzetten tot anorexia bij meisjes in de media en op het internet
Anne-Marie Lizin    Sabine de Bethune    Dominique Tilmans    Christiane Vienne    Olga Zrihen   

internetsite
slechte voeding
wetboek van strafrecht
misleidende reclame
strafsanctie
voedingsziekte
internet
reclame
massamedia

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-789/1 4-789/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/6/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/6/2008   Indiening Doc. 4-789/1 4-789/1 (PDF)
5/6/2008   Inoverwegingneming
5/6/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
5/6/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving