S. 4-781 Dossierfiche K. 52-1332

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en BosniŽ-Herzegovina betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en overnameovereenkomst) en met het Uitvoeringsprotocol gedaan te Sarajevo op 19 juli 2006
Regering Y. Leterme I  

ratificatie van een overeenkomst
verblijfsrecht
vreemdelingenrecht
politiek asiel
illegale migratie
asielzoeker
remigratie
toelating van vreemdelingen
Benelux-landen
Benelux
BosniŽ-Herzegovina

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-781/1 4-781/1 (PDF) Wetsontwerp 23/5/2008
4-781/2 4-781/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/6/2008
K. 52-1332/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/7/2008
K. 52-1332/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/5/2008   Indiening Doc. 4-781/1 4-781/1 (PDF)
23/5/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/6/2008   Inschrijving op agenda
3/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
3/7/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
3/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o5) Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/5/2008   Verzending naar commissie
17/6/2008   Inschrijving op agenda
17/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
17/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
17/6/2008   Aanneming zonder amendering
17/6/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-781/2 4-781/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/7/2008   Overzending Doc. K. 52-1332/1
8/7/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 148
10/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 50, p.107-108
10/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o13)
Integraal verslag nr. 51, p. 106-107
Doc. K. 52-1332/2
10/7/2008   Aanneming zonder amendering
10/7/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/9/2008   Bekrachtiging en afkondiging
21/11/2008   Bekendmaking (61915-61958)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/7/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/6/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/7/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/9/2008 21/11/2008 , blz 61915-61958

Kruispuntbank van de wetgeving