S. 4-780 Dossierfiche K. 52-1331

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst) en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Voorburg op 30 mei 2006
Regering Y. Leterme I  

ratificatie van een overeenkomst
verblijfsrecht
Noord-MacedoniŽ
vreemdelingenrecht
politiek asiel
illegale migratie
asielzoeker
remigratie
toelating van vreemdelingen
Benelux-landen
Benelux

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-780/1 4-780/1 (PDF) Wetsontwerp 23/5/2008
4-780/2 4-780/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/6/2008
K. 52-1331/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/7/2008
K. 52-1331/2 Verslag namens de commissie 10/7/2008
K. 52-1331/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/5/2008   Indiening Doc. 4-780/1 4-780/1 (PDF)
23/5/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/6/2008   Inschrijving op agenda
3/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
3/7/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
3/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o5) Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/5/2008   Verzending naar commissie
17/6/2008   Inschrijving op agenda
17/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
17/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
17/6/2008   Aanneming zonder amendering
17/6/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-780/2 4-780/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/7/2008   Overzending Doc. K. 52-1331/1
8/7/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1331/2
10/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 50, p. 104-106
10/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o13)
Integraal verslag nr. 51, p. 106
Doc. K. 52-1331/3
10/7/2008   Aanneming zonder amendering
10/7/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/9/2008   Bekrachtiging en afkondiging
21/11/2008   Bekendmaking (61894-61915)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/7/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/6/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/7/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/9/2008 21/11/2008 , blz 61894-61915

Kruispuntbank van de wetgeving