S. 4-78 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 63, ßß 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
-----
Voorstel tot herziening van artikel 63, ß 2 en ß 3, van de Grondwet, tot oprichting van een kieskring voor de vertegenwoordiging van de Belgen die in het buitenland verblijven
Philippe Mahoux   

zetelverdeling
landelijke verkiezing
stemrecht van Belgen in het buitenland
rechtstreeks gekozen kamer
indeling in kiesdistricten
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-78/1 4-78/1 (PDF) Herziening van de grondwet 12/7/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening Doc. 4-78/1 4-78/1 (PDF)
9/10/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd