S. 4-766 Dossierfiche K. 52-1230

Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 20 september 2007 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006
Regering Y. Leterme I  

werkgelegenheidsbevordering
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
sociale economie
regionale financiŽn
rijksbegroting
herintreding
sociale integratie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-766/1 4-766/1 (PDF) Wetsontwerp 22/5/2008
4-766/2 4-766/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/5/2008
K. 52-1230/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/6/2008
K. 52-1230/2 Verslag namens de commissie 7/7/2008
K. 52-1230/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/5/2008   Indiening Doc. 4-766/1 4-766/1 (PDF)
22/5/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
29/5/2008   Inschrijving op agenda
5/6/2008   Algemene bespreking Hand. 4-33 Hand. 4-33 (PDF)
5/6/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-33 Hand. 4-33 (PDF)
5/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o9) Hand. 4-33 Hand. 4-33 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/5/2008   Verzending naar commissie
28/5/2008   Inschrijving op agenda
28/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
28/5/2008   Bespreking
28/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
28/5/2008   Aanneming zonder amendering
28/5/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-766/2 4-766/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
5/6/2008   Overzending Doc. K. 52-1230/1
7/7/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1229/2
10/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 50, p. 94-95
10/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o1)
Integraal verslag nr. 51, p. 101-102
Doc. K. 52-1230/3
10/7/2008   Aanneming zonder amendering
10/7/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/7/2008   Bekrachtiging en afkondiging
13/8/2008   Bekendmaking (41976-41981)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/6/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/5/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/7/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/7/2008 13/8/2008 , blz 41976-41981

Kruispuntbank van de wetgeving