S. 4-754 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de instelling van milieuzones in steden en gemeenten
Vera Dua   

stad
akoestische vervuiling
bestrijding van de verontreiniging
luchtverontreiniging
bebakening
stedelijk gebied
minder vervuilend voertuig
milieubescherming
milieukwaliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-754/1 4-754/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/5/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/5/2008   Indiening Doc. 4-754/1 4-754/1 (PDF)
22/5/2008   Inoverwegingneming
22/5/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/5/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving