S. 4-753 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren
Alain Destexhe    Jacques Brotchi   

beroepsorde
belangenconflict
tuchtprocedure
beroepsdeontologie
dokter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-753/1 4-753/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/5/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/5/2008   Indiening
Herindiening 3-1035/1.
Doc. 4-753/1 4-753/1 (PDF)
22/5/2008   Inoverwegingneming
22/5/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/5/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving