S. 4-747 Dossierfiche K. 52-1329

Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en Oekra´ne, gedaan te Kiev op 1 december 2005
Regering Y. Leterme I  

samenwerkingsovereenkomst (EU)
satellietnavigatie
satelliet
Europees Ruimteagentschap
ratificatie van een overeenkomst
Oekra´ne
bilaterale overeenkomst
Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-747/1 4-747/1 (PDF) Wetsontwerp 13/5/2008
4-747/2 4-747/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/6/2008
K. 52-1329/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/7/2008
K. 52-1329/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2008   Indiening Doc. 4-747/1 4-747/1 (PDF)
13/5/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/6/2008   Inschrijving op agenda
3/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
3/7/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
3/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/5/2008   Verzending naar commissie
17/6/2008   Inschrijving op agenda
17/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
17/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
17/6/2008   Aanneming zonder amendering
17/6/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-747/2 4-747/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/7/2008   Overzending Doc. K. 52-1329/1
8/7/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
10/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 50, p. 103-104
10/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-0/o1)
Integraal verslag nr. 51, p. 105
Doc. K. 52-1329/2
10/7/2008   Aanneming zonder amendering
10/7/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/9/2008   Bekrachtiging en afkondiging
6/11/2008   Bekendmaking (58397-58405)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/7/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/6/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/7/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/9/2008 6/11/2008 , blz 58397-58405

Kruispuntbank van de wetgeving