S. 4-745 Dossierfiche K. 52-1327

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het GALILEO- en het GPS-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen, en met de Bijlage, gedaan te Dromoland Castle, Co Clare (Ierland) op 26 juni 2004
Regering Y. Leterme I  

samenwerkingsovereenkomst (EU)
frequentieband
satellietnavigatie
Verenigde Staten
overeenkomst (EU)
satelliet
Europees Ruimteagentschap
ratificatie van een overeenkomst
Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-745/1 4-745/1 (PDF) Wetsontwerp 13/5/2008
4-745/2 4-745/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/6/2008
K. 52-1327/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/7/2008
K. 52-1327/2 Verslag namens de commissie 10/7/2008
K. 52-1327/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2008   Indiening Doc. 4-745/1 4-745/1 (PDF)
13/5/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/6/2008   Inschrijving op agenda
3/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
3/7/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
3/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/5/2008   Verzending naar commissie
17/6/2008   Inschrijving op agenda
17/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
17/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
17/6/2008   Aanneming zonder amendering
17/6/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-745/2 4-745/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/7/2008   Overzending Doc. K. 52-1327/1
8/7/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1327/2
10/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 50, p. 101-102
10/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-0/o1)
Integraal verslag nr. 51, p. 104
Doc. K. 52-1327/3
10/7/2008   Aanneming zonder amendering
10/7/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/9/2008   Bekrachtiging en afkondiging
6/11/2008   Bekendmaking (58385-58397)
14/2/2012   Erratum (10770-10771)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/7/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/6/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/7/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/9/2008 6/11/2008 , blz 58385-58397
Errata
Op 14/2/2012 , blz 10770-10771

Kruispuntbank van de wetgeving