S. 4-723 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot oprichting van een Raad voor maatschappelijk verantwoord beleggen bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling
Philippe Mahoux   

ethiek
aandeel
geldmarkt
investeringshulp
duurzame ontwikkeling
kapitaalbelegging
investering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-723/1 4-723/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/4/2008
4-723/2 4-723/2 (PDF) Amendementen 4/11/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/4/2008   Indiening
Herindiening 3-835/1.
Doc. 4-723/1 4-723/1 (PDF)
8/5/2008   Inoverwegingneming
8/5/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/5/2008   Verzending naar commissie
25/3/2009   Inschrijving op agenda
25/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
25/3/2009   Bespreking
25/3/2009   Inleidende uiteenzetting door Marie Arena,
minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, over de "Etude portant sur une proposition de dťfinition d'une norme lťgale d'investissement socialement responsable"
25/3/2009   Gedachtewisseling
14/10/2009   Inschrijving op agenda
14/10/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/3/2009, 14/10/2009

Kruispuntbank van de wetgeving