S. 4-722 Dossierfiche                  

Algemene beleidsnota inzake zelfstandigen en voedselveiligheid
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

zelfstandig beroep
voedselveiligheid
financiering
regeringsbeleid
vervroegd pensioen
pensioenregeling
consumentenvoorlichting
voedingsproduct
verdelgingsmiddel
verzekeringsmaatschappij
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
maatschappelijke positie
rijksbegroting
genetisch gemodificeerd organisme
aanvullend pensioen
sociale bijdrage
gezinsuitkering
bescherming van moeder en kind
bijkomend voordeel
ziekteverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-722/1 4-722/1 (PDF) Verslag namens de commissie 7/5/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/5/2008   Indiening Doc. 4-722/1 4-722/1 (PDF)
7/5/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
7/5/2008   Verzending naar commissie
7/5/2008   Inschrijving op agenda
7/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Marc Elsen
7/5/2008   Gedachtewisseling
met mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
7/5/2008   Verslag Doc. 4-722/1 4-722/1 (PDF)
7/5/2008   Einde behandeling
7/5/2008   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/5/2008

Kruispuntbank van de wetgeving