S. 4-72 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek
Philippe Mahoux   

motie van het Parlement
giftige stof
proefneming met dieren
ziekte
toxicologie
cytologie
verontreiniging
medische research
EU-programma
DNA
onderzoeksorganisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-72/1 4-72/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/7/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening Doc. 4-72/1 4-72/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
9/4/2008   Inschrijving op agenda
9/4/2008   Niet behandeld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving