S. 4-72 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek
Philippe Mahoux   

ziekte
toxicologie
cytologie
verontreiniging
medische research
EU-programma
DNA
onderzoeksorganisme
motie van het Parlement
giftige stof
proefneming met dieren

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-72/1 4-72/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/7/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening Doc. 4-72/1 4-72/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
9/4/2008   Inschrijving op agenda
9/4/2008   Niet behandeld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving