S. 4-715 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100, ß 1, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, inzake vrijwilligerswerk verricht door andersvaliden
Nele Lijnen    Roland Duchatelet    Margriet Hermans   

gehandicapte
arbeidsgeneeskunde
vrijwilligerswerk
invaliditeitsverzekering
cumulatie van inkomsten
werknemer met een beperking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-715/1 4-715/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/4/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/4/2008   Indiening Doc. 4-715/1 4-715/1 (PDF)
30/4/2008   Inoverwegingneming
30/4/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
6/2/2009   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
8/5/2009   Ontvangst extern advies: Nationale Arbeidsraad
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/4/2008   Verzending naar commissie
4/2/2009   Inschrijving op agenda
4/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Fournaux
4/2/2009   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Vrijwilligers : -††de heer Raf de Zutter, gewezen voorzitter -††mevrouw Suzanne Van Sull, huidige voorzitter -††de heer Christian Dekeyser, secretaris -††de heer Mathieu Brogniet, vertegenwoor
16/6/2009   Inschrijving op agenda
16/6/2009   Bespreking
van het advies van de Nationale Arbeidsraad
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/2/2009, 16/6/2009

Kruispuntbank van de wetgeving