S. 4-713 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de doelstellingen en actieprioriteiten van BelgiŽ als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008
Olga Zrihen   

motie van het Parlement
brandveroorzakend wapen
Veiligheidsraad VN
antipersoneel(s)mijn
conflictpreventie
Europese Unie
internationaal strafrecht
conventioneel wapen
zwarte handel
internationale politiek
handhaving van de vrede
kernwapen
biologisch wapen
parlementair toezicht
internationale sanctie
economische sanctie
Ecosoc
non-proliferatie van kernwapens
mijnenbestrijding
wapenhandel
kinderbescherming
terrorisme
ontwapening
buitenlands beleid
ontwikkelingshulp
rechten van het kind
Handvest van de Verenigde Naties

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-713/1 4-713/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/4/2008
4-713/2 4-713/2 (PDF) Amendementen 12/6/2008
4-713/3 4-713/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/6/2008
4-713/4 4-713/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/6/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/4/2008   Indiening
Herindiening 3-1969/4.
Doc. 4-713/1 4-713/1 (PDF)
30/4/2008   Inoverwegingneming
30/4/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/6/2008   Inschrijving op agenda
12/6/2008   Algemene bespreking Hand. 4-34 Hand. 4-34 (PDF)
12/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o0) Hand. 4-34 Hand. 4-34 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/4/2008   Verzending naar commissie
3/6/2008   Inschrijving op agenda
3/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Josy Dubiť
3/6/2008   Bespreking
11/6/2008   Inschrijving op agenda
11/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Josy Dubiť, Jean-Paul Procureur
11/6/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
11/6/2008   Aanneming na amendering
11/6/2008   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-713/3 4-713/3 (PDF)
11/6/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-713/4 4-713/4 (PDF)
12/6/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 12/6/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 3/6/2008, 11/6/2008

Kruispuntbank van de wetgeving