S. 4-712 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel met het oog op het verzekeren van transparantie en het vermijden van belangenconflicten bij het aanwijzen van advocatenkantoren, juristen, fiscale adviseurs en revisoren door ministers, besturen en overheidsbedrijven
Alain Destexhe   

overheidsopdrachten
ministerie
minister
advocaat
overheidscontract
politieke moraal
advies en inspectie
openbaarheid van het bestuur
overheidsadministratie
overheidsapparaat
verslag over de werkzaamheden
instelling van openbaar nut
overheidsbedrijf
rechterlijk beroep
financieel beroep
boekhouder
parlementair toezicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-712/1 4-712/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/4/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/4/2008   Indiening Doc. 4-712/1 4-712/1 (PDF)
24/4/2008   Inoverwegingneming
24/4/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
24/4/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving