S. 4-707 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991
Geert Lambert   

instelling van openbaar nut
overheidsbedrijf
begrotingscontrole
parlementair toezicht
parlementaire monarchie
rijksbegroting
openbaarheid van het bestuur
Koning en Koninklijke familie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-707/1 4-707/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/4/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/4/2008   Indiening Doc. 4-707/1 4-707/1 (PDF)
24/4/2008   Inoverwegingneming
24/4/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
24/4/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving