S. 4-703 Dossierfiche K. 52-1165

De toestand in Tibet en de mensenrechten in China
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

rechten van de mens
Olympische Spelen
China
Tibet-kwestie
doodstraf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-703/1 4-703/1 (PDF) Verslag namens de commissies (Senaat en Kamer) 14/5/2008
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
16/4/2008   Indiening Doc. 4-703/1 4-703/1 (PDF)
16/4/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/4/2008   Verzending naar commissie
16/4/2008   Inschrijving op agenda
16/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Pol Van Den Driessche, Bruno Tuybens
16/4/2008   Gedachtewisseling
met H. Exc. mevrouw ZHANG Qiyue, ambassadrice van de Volksrepubliek China
16/4/2008   Gedachtewisseling
met mevrouw Dominique Demees, mevrouw Kristel Buysse en de heer Frank Meeussen, vertegenwoordigers van Amnesty International
16/4/2008   Gedachtewisseling
met de dames Dominique Demees en Kristel Buysse en de heer Frank Meeussen, vertegenwoordigers van Amnesty International
7/5/2010   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
14/5/2008   Indiening Doc. 4-703/1 4-703/1 (PDF)
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 16/4/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd