S. 4-702 Dossierfiche K. 52-1371

Activiteitenverslag 2006-2007 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten
Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)  

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-702/1 4-702/1 (PDF) Verslag namens de commissies (Senaat en Kamer) 11/7/2008
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
7/4/2008   Indiening
7/4/2008   Verzending naar commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
  Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
7/4/2008   Verzending naar commissie
7/4/2008   Inschrijving op agenda
7/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne, Ludwig Vandenhove
9/7/2008   Inschrijving op agenda
9/7/2008   Bespreking
9/7/2008   Einde behandeling
9/7/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 4-702/1 4-702/1 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
7/4/2008   Indiening Doc. 4-702/1 4-702/1 (PDF)
16/10/2008   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Behandeling beëindigd 7/4/2008, 9/7/2008
[K2] Behandeling door Kamer
In behandeling  

Kruispuntbank van de wetgeving