S. 4-696 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzake de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Philippe Mahoux   

werkplek
ontslag
arbeidsveiligheid
geweld
preventieadviseur
psychologische intimidatie
ongewenste intimiteiten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-696/1 4-696/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/4/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/4/2008   Indiening Doc. 4-696/1 4-696/1 (PDF)
17/4/2008   Inoverwegingneming
17/4/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/4/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving