S. 4-683 Dossierfiche K. 52-1324

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Sarajevo op 19 juli 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van BosniŽ-Herzegovina inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten
Regering Y. Leterme I  

ratificatie van een overeenkomst
paspoort
personeel in diplomatieke dienst
toelating van vreemdelingen
diplomatieke onschendbaarheid
Benelux
BosniŽ-Herzegovina

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-683/1 4-683/1 (PDF) Wetsontwerp 10/4/2008
4-683/2 4-683/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/6/2008
K. 52-1324/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/7/2008
K. 52-1324/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/4/2008   Indiening Doc. 4-683/1 4-683/1 (PDF)
10/4/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/6/2008   Inschrijving op agenda
3/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
3/7/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
3/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/4/2008   Verzending naar commissie
22/4/2008   Inschrijving op agenda
22/4/2008   Niet behandeld
17/6/2008   Inschrijving op agenda
17/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
17/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
17/6/2008   Aanneming zonder amendering
17/6/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-683/2 4-683/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/7/2008   Overzending Doc. K. 52-1324/1
7/7/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 148
10/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 50, p. 97-98
10/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o1)
Integraal verslag nr. 51, p. 103
Doc. K. 52-1324/2
10/7/2008   Aanneming zonder amendering
10/7/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/10/2008   Bekrachtiging en afkondiging
8/12/2008   Bekendmaking (65174-65180)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/7/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/6/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/7/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/10/2008 8/12/2008 , blz 65174-65180

Kruispuntbank van de wetgeving