S. 4-682 Dossierfiche K. 52-1322

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinst, ondertekend te Brussel op 22 juni 2005
Regering Y. Leterme I  

ratificatie van een overeenkomst
Ghana
belastingovereenkomst
dubbele belasting
vermogensbelasting
belastingvlucht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-682/1 4-682/1 (PDF) Wetsontwerp 10/4/2008
4-682/2 4-682/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/6/2008
K. 52-1322/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/7/2008
K. 52-1322/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/4/2008   Indiening Doc. 4-682/1 4-682/1 (PDF)
10/4/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/7/2008   Inschrijving op agenda
3/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
3/7/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
3/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/4/2008   Verzending naar commissie
22/4/2008   Inschrijving op agenda
22/4/2008   Niet behandeld
17/6/2008   Inschrijving op agenda
17/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
17/6/2008   Bespreking
17/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
17/6/2008   Aanneming zonder amendering
17/6/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-682/2 4-682/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/7/2008   Overzending Doc. K. 52-1322/1
8/7/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 148
10/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 50, p.95-96
10/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o1)
Integraal verslag nr. 51, p. 102
Doc. K. 52-1322/2
10/7/2008   Aanneming zonder amendering
10/7/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/9/2008   Bekrachtiging en afkondiging
11/12/2008   Bekendmaking (65928-65952)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/7/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/6/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/7/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/9/2008 11/12/2008 , blz 65928-65952

Kruispuntbank van de wetgeving