S. 4-679 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China
Josy Dubié    Alain Destexhe    Sabine de Bethune    François Roelants du Vivier    Olga Zrihen    Miet Smet   

Tibet-kwestie
boeddhisme
misdaad tegen de menselijkheid
motie van het Parlement
politiek geweld
rechten van de mens
boeddhist
Olympische Spelen
China

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-679/1 4-679/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/4/2008
4-679/2 4-679/2 (PDF) Amendementen 3/6/2008
4-679/3 4-679/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/6/2008
4-679/4 4-679/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/6/2008
4-679/5 4-679/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/6/2008
4-679/6 4-679/6 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 12/6/2008
4-679/7 4-679/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 12/6/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/4/2008   Indiening Doc. 4-679/1 4-679/1 (PDF)
10/4/2008   Inoverwegingneming
10/4/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/6/2008   Inschrijving op agenda
12/6/2008   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-679/5 4-679/5 (PDF)
12/6/2008   Algemene bespreking Hand. 4-34 Hand. 4-34 (PDF)
12/6/2008   Terugzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/6/2008   Inschrijving op agenda
12/6/2008   Algemene bespreking Hand. 4-34 Hand. 4-34 (PDF)
12/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o0) Hand. 4-34 Hand. 4-34 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/4/2008   Verzending naar commissie
3/6/2008   Inschrijving op agenda
3/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
3/6/2008   Bespreking
3/6/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
3/6/2008   Aanneming na amendering
3/6/2008   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-679/3 4-679/3 (PDF)
3/6/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-679/4 4-679/4 (PDF)
12/6/2008   Terugzending naar commissie
12/6/2008   Inschrijving op agenda
12/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout, Pol Van Den Driessche
12/6/2008   Bespreking
12/6/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o0)
12/6/2008   Aanneming na amendering
12/6/2008   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-679/3 4-679/3 (PDF)
12/6/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-679/7 4-679/7 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 12/6/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 3/6/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 12/6/2008

Kruispuntbank van de wetgeving