S. 4-674 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 10 en 12 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, teneinde de behandeling van de aanvragen tot tegemoetkomingen aan personen met een handicap te versnellen
Anne Delvaux    Marc Elsen    Jean-Paul Procureur   

invaliditeitsverzekering
administratieve procedure
gehandicapte
administratieve formaliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-674/1 4-674/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/4/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/4/2008   Indiening Doc. 4-674/1 4-674/1 (PDF)
10/4/2008   Inoverwegingneming
10/4/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/4/2008   Verzending naar commissie
17/3/2010   Inschrijving op agenda
17/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Franco Seminara
17/3/2010   Bespreking
17/3/2010   Gedachtewisseling
met de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/3/2010

Kruispuntbank van de wetgeving