S. 4-672 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 69 van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen
Sabine de Bethune    Martine Taelman    Olga Zrihen    Nahima Lanjri    Miet Smet    Helga Stevens    Elke Tindemans   

gelijke behandeling van man en vrouw
rechter
administratieve rechtspraak
hogere rechtspraak
magistraat
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-672/1 4-672/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/4/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/4/2008   Indiening
Herindiening 3-173/1.
Doc. 4-672/1 4-672/1 (PDF)
10/4/2008   Inoverwegingneming
10/4/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
10/4/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving