S. 4-671 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 60, ß 2, vierde lid, van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van talen in bestuurszaken, teneinde de discriminatie op grond van de leeftijd wat de benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezciht betreft af te schaffen
Joris Van Hauthem    Nele Jansegers    Yves Buysse   

Vaste Commissie voor Taaltoezicht
bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd
discriminatie op grond van leeftijd

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-671/1 4-671/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/4/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/4/2008   Indiening Doc. 4-671/1 4-671/1 (PDF)
10/4/2008   Inoverwegingneming
10/4/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/4/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving