S. 4-668 Dossierfiche K. 52-1156

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Brussel op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Montenegro inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten
Regering Y. Leterme I  

toelating van vreemdelingen
Montenegro
Benelux
ratificatie van een overeenkomst
paspoort
personeel in diplomatieke dienst
visabeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-668/1 4-668/1 (PDF) Wetsontwerp 2/4/2008
4-668/2 4-668/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/2008
K. 52-1156/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/5/2008
K. 52-1156/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/6/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/4/2008   Indiening Doc. 4-668/1 4-668/1 (PDF)
2/4/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/4/2008   Inschrijving op agenda
8/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-28 Hand. 4-28 (PDF)
8/5/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-28 Hand. 4-28 (PDF)
8/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 4-28 Hand. 4-28 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/4/2008   Verzending naar commissie
22/4/2008   Inschrijving op agenda
22/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
22/4/2008   Bespreking
22/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
22/4/2008   Aanneming zonder amendering
22/4/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-668/2 4-668/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/5/2008   Overzending Doc. K. 52-1156/1
4/6/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 124
19/6/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 45, p. 61-62
19/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 45, p. 74-75
Doc. K. 52-1156/2
19/6/2008   Aanneming zonder amendering
19/6/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/7/2008   Bekrachtiging en afkondiging
19/9/2008   Bekendmaking (48896-48907)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/5/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/4/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/6/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/7/2008 19/9/2008 , blz 48896-48907

Kruispuntbank van de wetgeving