S. 4-664 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid
Wouter Beke   

gemeentepolitie
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-664/1 4-664/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/3/2008
4-664/2 4-664/2 (PDF) Amendementen 1/7/2008
4-664/3 4-664/3 (PDF) Advies van de Raad van State 6/1/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/3/2008   Indiening
Herindiening 3-1956/1.
Doc. 4-664/1 4-664/1 (PDF)
10/4/2008   Inoverwegingneming
10/4/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
1/12/2008   Externe adviesaanvraag: Raad van State
6/1/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State
Nr. 45.578/2 van 15.12.2008
Doc. 4-664/3 4-664/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/4/2008   Verzending naar commissie
6/5/2008   Inschrijving op agenda
6/5/2008   Niet behandeld
20/5/2008   Inschrijving op agenda
20/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Marc Elsen
20/5/2008   Inleidende uiteenzetting
20/5/2008   Bespreking
10/6/2008   Inschrijving op agenda
10/6/2008   Bespreking
21/10/2008   Inschrijving op agenda
21/10/2008   Bespreking
21/10/2008   Commissie wenst extern advies: Raad van State
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/5/2008, 10/6/2008, 21/10/2008

Kruispuntbank van de wetgeving