S. 4-661 Dossierfiche K. 52-811

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese co÷peratieve vennootschap
Regering G. Verhofstadt III  

voorlichting van de werknemers
rechtsingang
nationale uitvoeringsmaatregel
participatie van de werknemers
Europese co÷peratie
vertrouwelijkheid
arbeidsrechtspraak
personeelsvertegenwoordiging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-811/1 Wetsontwerp 12/2/2008
K. 52-811/2 Verslag namens de commissie 17/3/2008
4-661/1 4-661/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/3/2008
4-661/2 4-661/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/4/2008
4-661/3 4-661/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/4/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
12/2/2008   Indiening Doc. K. 52-811/1
14/3/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-810/2
19/3/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 26, p. 20-21
19/3/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+138/-0/o1)
Integraal verslag nr. 27, p. 14-15
19/3/2008   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/3/2008   Overzending Doc. 4-661/1 4-661/1 (PDF)
20/3/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
17/4/2008   Inschrijving op agenda
24/4/2008   Algemene bespreking Hand. 4-26 Hand. 4-26 (PDF)
24/4/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-26 Hand. 4-26 (PDF)
24/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o1) Hand. 4-26 Hand. 4-26 (PDF)
Doc. 4-661/3 4-661/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
20/3/2008   Verzending naar commissie
16/4/2008   Inschrijving op agenda
16/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
16/4/2008   Bespreking
16/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
16/4/2008   Aanneming zonder amendering
16/4/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-661/2 4-661/2 (PDF)
24/4/2008   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
9/5/2008   Bekrachtiging en afkondiging
23/7/2008   Bekendmaking (38406-38407)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/3/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/4/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/5/2008 23/7/2008 , blz 38406-38407

Kruispuntbank van de wetgeving