S. 4-660 Dossierfiche K. 52-810

Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese co÷peratieve vennootschap
Regering G. Verhofstadt III  

dochteronderneming
voorlichting van de werknemers
nationale uitvoeringsmaatregel
participatie van de werknemers
Europese co÷peratie
vertrouwelijkheid
personeelsvertegenwoordiging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-810/1 Wetsontwerp 12/2/2008
K. 52-810/2 Verslag namens de commissie 14/3/2008
K. 52-810/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/3/2008
4-660/1 4-660/1 (PDF) Ontwerp geŰvoceerd door de Senaat 14/4/2008
4-660/2 4-660/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/4/2008
4-660/3 4-660/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/2/2008   Indiening Doc. K. 52-810/1
14/3/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-810/2
19/3/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 26, p. 20-21
19/3/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+138/-0/o1)
Integraal verslag nr. 27, p. 14
Doc. K. 52-810/3
19/3/2008   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/3/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/4/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-660/1 4-660/1 (PDF)
14/4/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
17/4/2008   Inschrijving op agenda
24/4/2008   Algemene bespreking Hand. 4-26 Hand. 4-26 (PDF)
24/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o1) Hand. 4-26 Hand. 4-26 (PDF)
Doc. 4-660/3 4-660/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/4/2008   Verzending naar commissie
16/4/2008   Inschrijving op agenda
16/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
16/4/2008   Bespreking
16/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
16/4/2008   Aanneming zonder amendering
16/4/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-660/2 4-660/2 (PDF)
24/4/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/4/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/5/2008   Bekrachtiging en afkondiging
23/7/2008   Bekendmaking (38407-38410)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/3/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/4/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/3/2008 15 21/4/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/4/2008 60 13/6/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/5/2008 23/7/2008 , blz 38407-38410

Kruispuntbank van de wetgeving