S. 4-658 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wettelijke bescherming en tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof
Sabine de Bethune    Nahima Lanjri   

varend en vliegend personeel
arbeidscontract
ontslag
beroep in de binnenscheepvaart
vaderschapsverlof
ouderverlof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-658/1 4-658/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/3/2008
4-658/2 4-658/2 (PDF) Amendementen 4/11/2008
4-658/3 4-658/3 (PDF) Amendementen 18/1/2010
4-658/4 4-658/4 (PDF) Amendementen 1/3/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/3/2008   Indiening Doc. 4-658/1 4-658/1 (PDF)
10/4/2008   Inoverwegingneming
10/4/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
1/4/2010   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/4/2008   Verzending naar commissie
1/10/2008   Inschrijving op agenda
1/10/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Els Van Hoof
1/10/2008   Inleidende uiteenzetting
1/10/2008   Hoorzitting met de heer Chris Botterman, adjunct algemeen secretaris bij de Boerenbond
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Andrée Debrulle, adviseur bij de ACV-studiedienst
1/10/2008   Hoorzitting met de heer Klaas Soens, VBO
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Estelle Ceulemans, ABVV
1/10/2008   Hoorzitting met de heer Olivier Valentin, algemeen adviseur bij de ACLVB
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Lutgarde Vrints, attachée Studiedienst bij de Gezinsbond
1/10/2008   Hoorzitting met de heer Denis Lambert, Ligue des Familles
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Herlindis Moestermans, stafmedewerkster bij de Nederlandstalige Vrouwenraad
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Magdeleine Willame-Boonen, voorzitter van de Conseil des Femmes francophones de Belgique
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Myriam Sommer, directrice "Etude et Stratégie" bij de Office de la Naissance et de l'Enfance
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Anne-Marie Dieu, ULG
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Marie-Thérèse Casman, ULG
1/10/2008   Bespreking
5/11/2008   Inschrijving op agenda
5/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans, Els Van Hoof
5/11/2008   Bespreking
23/6/2009   Inschrijving op agenda
23/6/2009   Bespreking
van het advies van de Nationale Arbeidsraad
23/6/2009   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
23/6/2009   Gedachtewisseling
met mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke kansen
23/6/2009   Gedachtewisseling
met de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting en voor Gezinsbeleid
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 1/10/2008, 5/11/2008, 23/6/2009