S. 4-657 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van het moederschapsverlof
Sabine de Bethune    Nahima Lanjri   

arbeidsrecht
moederschapsuitkering
zwangerschapsverlof
bescherming van moeder en kind

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-657/1 4-657/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/3/2008
4-657/2 4-657/2 (PDF) Amendementen 13/2/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/3/2008   Indiening Doc. 4-657/1 4-657/1 (PDF)
10/4/2008   Inoverwegingneming
10/4/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/3/2009   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/4/2008   Verzending naar commissie
5/11/2008   Inschrijving op agenda
5/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans, Els Van Hoof
5/11/2008   Bespreking
23/6/2009   Inschrijving op agenda
23/6/2009   Bespreking
van het advies van de Nationale Arbeidsraad
23/6/2009   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
23/6/2009   Gedachtewisseling
met mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke kansen
23/6/2009   Gedachtewisseling
met de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting en voor Gezinsbeleid
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 5/11/2008, 23/6/2009

Kruispuntbank van de wetgeving