S. 4-653 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 21bis in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, houdende regeling van de taalkennis van voor een uitvoerend mandaat voorgedragen mandatarissen uit de plaatselijke diensten van Brussel-Hoofdstad
Joris Van Hauthem    Nele Jansegers    Yves Buysse   

vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
plaatselijke overheid
SELOR
OCMW
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
tweetaligheid
taalgebruik

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-653/1 4-653/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/3/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/3/2008   Indiening
Herindiening 3-890/1.
Doc. 4-653/1 4-653/1 (PDF)
10/4/2008   Inoverwegingneming
10/4/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/4/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving