S. 4-645 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord
Sabine de Bethune   

rechtsvordering
echtscheiding
getuigenverklaring
jongere
kinderbescherming
kind
rechten van het kind

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-645/1 4-645/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/3/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/3/2008   Indiening Doc. 4-645/1 4-645/1 (PDF)
19/3/2008   Inoverwegingneming
19/3/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
19/3/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving