S. 4-641 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde het openbaar ministerie te verplichten de correctionele straf die het wil vorderen reeds te bepalen bij de regeling van de rechtspleging of de dagvaarding
Michel Delacroix   

strafprocedure
strafsanctie
openbaar ministerie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-641/1 4-641/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/3/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/3/2008   Indiening
Herindiening 3-1860/1.
Doc. 4-641/1 4-641/1 (PDF)
19/3/2008   Inoverwegingneming
19/3/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
19/3/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving