S. 4-637 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land
Anke Van dermeersch    Nele Jansegers    Yves Buysse   

motie van het Parlement
buitenlandse staatsburger
criminaliteit
sociaal effect
sociale lasten
integratie van migranten
politiek asiel
impactonderzoek
immigratie
asielzoeker
sociale zekerheid
kosten-batenanalyse

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-637/1 4-637/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/3/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/3/2008   Indiening
Herindiening 3-657/1.
Doc. 4-637/1 4-637/1 (PDF)
19/3/2008   Inoverwegingneming
19/3/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/3/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving