S. 4-635 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken houdende regeling van het taalgebruik inzake verkiezingspropaganda
Joris Van Hauthem   

verkiezingspropaganda
taalgebruik
kiesrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-635/1 4-635/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/3/2008
4-635/2 4-635/2 (PDF) Amendementen 21/9/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/3/2008   Indiening
Herindiening 3-1839/1.
Doc. 4-635/1 4-635/1 (PDF)
19/3/2008   Inoverwegingneming
19/3/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/3/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving