S. 4-634 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 49ter in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken houdende regeling van het taalgebruik inzake verkiezingspropaganda in de gemeenten of groepen van gemeenten palend aan een andere taalgebied en waar de wet het gebruik van een andere taal dan die van het gebied waarin zij gelegen zijn voorschrijft of toelaat
Joris Van Hauthem   

taalgebruik
kiesrecht
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
verkiezingspropaganda

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-634/1 4-634/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 12/3/2008
4-634/2 4-634/2 (PDF) Amendementen 21/9/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/3/2008   Indiening
Herindiening 3-1838/1.
Doc. 4-634/1 4-634/1 (PDF)
19/3/2008   Inoverwegingneming
19/3/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/3/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving