S. 4-631 Dossierfiche K. 52-1153

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Federale Democratische Republiek EthiopiŽ, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 26 oktober 2006
Regering G. Verhofstadt III  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
EthiopiŽ
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-631/1 4-631/1 (PDF) Wetsontwerp 12/3/2008
4-631/2 4-631/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/2008
K. 52-1153/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/5/2008
K. 52-1153/2 Verslag namens de commissie 12/6/2008
K. 52-1153/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/6/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/3/2008   Indiening Doc. 4-631/1 4-631/1 (PDF)
12/3/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/4/2008   Inschrijving op agenda
8/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-28 Hand. 4-28 (PDF)
8/5/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-28 Hand. 4-28 (PDF)
8/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o3) Hand. 4-28 Hand. 4-28 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/3/2008   Verzending naar commissie
22/4/2008   Inschrijving op agenda
22/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Paul Procureur
22/4/2008   Bespreking
22/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
22/4/2008   Aanneming zonder amendering
22/4/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-631/2 4-631/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/5/2008   Overzending Doc. K. 52-1153/1
12/6/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1153/2
19/6/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 45, p. 59-60
19/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o12)
Integraal verslag nr. 45, p. 73
Doc. K. 52-1153/3
19/6/2008   Aanneming zonder amendering
19/6/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/7/2008   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/5/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/4/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/6/2008

Kruispuntbank van de wetgeving