S. 4-63 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het reglement van de Senaat om een adviescomitť voor ruimtevaartaangelegenheden op te richten
FranÁois Roelants du Vivier   

ruimtevaart
ruimtevaartbeleid
reglement van het parlement
parlementaire commissie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-63/1 4-63/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 12/7/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening Doc. 4-63/1 4-63/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
9/10/2007   Verzending naar Bureau
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving