S. 4-629 Dossierfiche K. 52-1151

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag, gedaan te Brussel op 8 december 2004, betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, gedaan te Brussel op 23 juli 1990, en tot het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 23 juli 1990, gedaan te Brussel op 25 mei 1999
Regering G. Verhofstadt III  

dubbele belasting
winstbelasting
mededingingsregeling
belastingovereenkomst
groep ondernemingen
EU-lidstaat
ratificatie van een overeenkomst
toetreding tot een akkoord
Cyprus
Letland
Litouwen
Hongarije
Malta
Polen
SloveniŽ
internationaal fiscaal recht
vennootschapsbelasting
arbitrage
TsjechiŽ
Estland
Slowakije
kwestie Cyprus

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-629/1 4-629/1 (PDF) Wetsontwerp 12/3/2008
4-629/2 4-629/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/2008
K. 52-1151/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/5/2008
K. 52-1151/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/6/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/3/2008   Indiening Doc. 4-629/1 4-629/1 (PDF)
12/3/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/4/2008   Inschrijving op agenda
8/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-28 Hand. 4-28 (PDF)
8/5/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-28 Hand. 4-28 (PDF)
8/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 4-28 Hand. 4-28 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/3/2008   Verzending naar commissie
22/4/2008   Inschrijving op agenda
22/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants du Vivier
22/4/2008   Bespreking
22/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
22/4/2008   Aanneming zonder amendering
22/4/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-629/2 4-629/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/5/2008   Overzending Doc. K. 52-1151/1
4/6/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 124
19/6/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 45, p. 57-58
19/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 45, p. 72
Hand. 4-35 Hand. 4-35 (PDF)
Doc. K. 52-1151/2
19/6/2008   Aanneming zonder amendering
19/6/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/7/2008   Bekrachtiging en afkondiging
10/10/2008   Bekendmaking (54245-54262)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/5/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/4/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/6/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/7/2008 10/10/2008 , blz 54245-54262

Kruispuntbank van de wetgeving