S. 4-628 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden
Anke Van dermeersch    Jurgen Ceder    Hugo Coveliers   

DNA
gegevensbank
gedetineerde
genetica
misdaadbestrijding
forensische geneeskunde
strafprocedure
eerbiediging van het privť-leven
genetische database

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-628/1 4-628/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/3/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/3/2008   Indiening
Herindiening 3-1857/1.
Doc. 4-628/1 4-628/1 (PDF)
13/3/2008   Inoverwegingneming
13/3/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
13/3/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving