S. 4-618 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken
Anke Van dermeersch    Jurgen Ceder    Hugo Coveliers    Yves Buysse   

motie van het Parlement
internet
openbaar ministerie
internetsite
informatieverspreiding
gerechtelijk onderzoek
strafprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-618/1 4-618/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/3/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/3/2008   Indiening Doc. 4-618/1 4-618/1 (PDF)
13/3/2008   Inoverwegingneming
13/3/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
13/3/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving