S. 4-602 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen
Hugo Vandenberghe    Philippe Monfils    Paul Wille    Philippe Moureaux    Johan Vande Lanotte    Francis Delpťrťe    Marcel Cheron    Freya Piryns   

technische norm
verhuur van onroerend goed
nationaal landbouwbeleid
handelsregelingen
internationaal recht-intern recht
bebakening
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
verkeersopleiding
prijsbeleid
rechtsvordering
Protocol van Kyoto
Rampenfonds
gasdistributie
controleorgaan
brandbestrijding
energiebeleid
bevoegdheidsoverdracht
internationaal recht
economisch beleid
EU-recht - nationaal recht
Duitstalige Gemeenschap
vermindering van gasemissie
gewestvorming
verkeerscontrole
veestapel
detailhandel
elektriciteitsvoorziening
massamedia
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
regionale economie
stratenplan
gewichten en afmetingen
sociale woning
snelheidsvoorschriften
landbouwcatastrofe
pachtcontract
kinderoppas
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
begrotingsfonds
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
duurzame mobiliteit
investeringshulp
waterbeheer
administratieve sanctie
institutionele hervorming
geldboete
sociale economie
regionale financiŽn
openbaar vervoer
binnenvaart
industriebeleid
hoofdstad
veiligheid van gebouwen
frequentieband
schending van het EU-recht
beheer van afvalstoffen
buitenlandse investering
radiouitzending
sociale voorzieningen
toerisme
verdeling van de bevoegdheden
taxi
regionaal landbouwbeleid
grootwarenhuis
telecommunicatie
televisie
wegvervoer
huurovereenkomst
beroep in de binnenscheepvaart
veiligheidsnorm
handelsvergunning
vervoer over binnenwateren
onteigening
technische keuring
wegverkeer
bedrijfsvoertuig
verhouding land-regio
rijbewijs
verkeersveiligheid
boot
opwarming van het klimaat
woningbeleid
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
politieke vertegenwoordiging
teledistributie
lading

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-602/1 4-602/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 5/3/2008
4-602/2 4-602/2 (PDF) Advies van de Raad van State 30/4/2008
4-602/3 4-602/3 (PDF) Amendementen 1/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/3/2008   Indiening Doc. 4-602/1 4-602/1 (PDF)
6/3/2008   Inoverwegingneming
6/3/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/3/2008   Externe adviesaanvraag: Raad van de Duitstalige Gemeenschap
6/3/2008   Externe adviesaanvraag: Raad van State
30/4/2008   Ontvangst extern advies: Raad van State
44.243/AV - 10.4.2008
Doc. 4-602/2 4-602/2 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/3/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving