S. 4-600 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen
Wouter Beke    Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys    Pol Van Den Driessche    Etienne Schouppe   

delegatie van bevoegdheid
dubbel beroep
fraude
maatschappelijke positie
sociale bijdrage
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-600/1 4-600/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/2/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/2/2008   Indiening
Herindiening 3-2028/1.
Doc. 4-600/1 4-600/1 (PDF)
6/3/2008   Inoverwegingneming
6/3/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/3/2008   Verzending naar commissie
9/2/2010   Inschrijving op agenda
9/2/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne, Jean-Jacques De Gucht
9/2/2010   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/2/2010