S. 4-599 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten
Wouter Beke    Georges Dallemagne    Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys    Pol Van Den Driessche    Etienne Schouppe   

facturering
BTW
digitaal archiveren
elektronisch document
elektronische handel
belastingharmonisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-599/1 4-599/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/2/2008
4-599/2 4-599/2 (PDF) Amendementen 21/5/2008
4-599/3 4-599/3 (PDF) Amendementen 22/10/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/2/2008   Indiening
Herindiening 3-1829/1.
Doc. 4-599/1 4-599/1 (PDF)
6/3/2008   Inoverwegingneming
6/3/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/3/2008   Verzending naar commissie
9/4/2008   Inschrijving op agenda
9/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
9/4/2008   Bespreking
28/6/2008   Inschrijving op agenda
28/6/2008   Bespreking
5/11/2008   Inschrijving op agenda
5/11/2008   Bespreking
28/10/2009   Inschrijving op agenda
28/10/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/4/2008, 28/6/2008, 5/11/2008, 28/10/2009