S. 4-588 Dossierfiche K. 52-1064

Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 15 oktober 2007
Regering G. Verhofstadt III  

ratificatie van een overeenkomst
Noord-MacedoniŽ
stabilisatie- en associatieovereenkomst
Internationaal Straftribunaal
oorlogsmisdaad
JoegoslaviŽ
associatieovereenkomst (EU)
Montenegro

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-588/1 4-588/1 (PDF) Wetsontwerp 5/3/2008
4-588/2 4-588/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/3/2008
K. 52-1064/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/4/2008
K. 52-1064/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/5/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/3/2008   Indiening Doc. 4-588/1 4-588/1 (PDF)
5/3/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/4/2008   Inschrijving op agenda
10/4/2008   Algemene bespreking Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/3/2008   Verzending naar commissie
12/3/2008   Inschrijving op agenda
12/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
12/3/2008   Bespreking
12/3/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
12/3/2008   Aanneming zonder amendering
12/3/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-588/2 4-588/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/4/2008   Overzending Doc. K. 52-1064/1
23/4/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 99
15/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 37, p. 53-54
15/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 37, p. 70
Doc. K. 52-1064/2
15/5/2008   Aanneming zonder amendering
15/5/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
2/6/2010   Bekendmaking (32952-34346)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/4/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/3/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/5/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/6/2008 2/6/2010 , blz 32952-34346

Kruispuntbank van de wetgeving