S. 4-585 Dossierfiche K. 52-1063

Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot het Verdrag van Tampere inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, gedaan te Tampere (Finland) op 18 juni 1998
Regering G. Verhofstadt III  

ramp door menselijk toedoen
preventie van milieurisico's
VN
telecommunicatie
eerste hulp
ratificatie van een overeenkomst
natuurramp
natuurlijk risico
Internationale Telecommunicatie Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-585/1 4-585/1 (PDF) Wetsontwerp 29/2/2008
4-585/2 4-585/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/3/2008
K. 52-1063/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/4/2008
K. 52-1063/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/5/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/2/2008   Indiening Doc. 4-585/1 4-585/1 (PDF)
29/2/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/4/2008   Inschrijving op agenda
10/4/2008   Algemene bespreking Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/2/2008   Verzending naar commissie
12/3/2008   Inschrijving op agenda
12/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
12/3/2008   Bespreking
12/3/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
12/3/2008   Aanneming zonder amendering
12/3/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-585/2 4-585/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/4/2008   Overzending Doc. K. 52-1063/1
23/4/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 99
15/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 37, p. 53
15/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 37, p. 69-70
Doc. K. 52-1063/2
15/5/2008   Aanneming zonder amendering
15/5/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/5/2009   Bekrachtiging en afkondiging
13/8/2010   Bekendmaking (52971-52985)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/4/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/3/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/5/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/5/2009 13/8/2010 , blz 52971-52985

Kruispuntbank van de wetgeving