S. 4-584 Dossierfiche K. 52-757

Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
Regering G. Verhofstadt III  

ontbinding van het Parlement
wetsontwerp
wetgevende procedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-757/1 Wetsontwerp 31/1/2008
K. 52-757/2 Verslag namens de commissie 18/2/2008
K. 52-757/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/2/2008
4-584/1 4-584/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/2/2008
4-584/2 4-584/2 (PDF) Amendementen 10/4/2008
4-584/3 4-584/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/4/2008
4-584/4 4-584/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 10/4/2008
4-584/5 4-584/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 24/4/2008
K. 52-757/4 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 25/4/2008
K. 52-757/5 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 29/5/2008
K. 52-757/6 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 29/5/2008
K. 52-757/7 Tekst geamendeerd in plenaire vergadering en teruggezonden naar de Senaat 5/6/2008
4-584/6 4-584/6 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 6/6/2008
4-584/7 4-584/7 (PDF) Amendementen 12/2/2009
4-584/8 4-584/8 (PDF) Verslag namens de commissie 12/2/2009
4-584/9 4-584/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 12/2/2009
4-584/10 4-584/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 19/2/2009
K. 52-757/8 Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat 20/2/2009
K. 52-757/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/3/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
31/1/2008   Indiening Doc. K. 52-757/1
18/2/2008   Aanneming in commissie (zonder wijziging) Doc. K. 52-756/3
28/2/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 23, p. 2-5
28/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-9/o2)
Integraal verslag nr. 23, p. 17
Doc. K. 52-757/3
28/2/2008   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/2/2008   Overzending Doc. 4-584/1 4-584/1 (PDF)
29/2/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/4/2008   Inschrijving op agenda
24/4/2008   Algemene bespreking Hand. 4-26 Hand. 4-26 (PDF)
24/4/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-26 Hand. 4-26 (PDF)
24/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 4-26 Hand. 4-26 (PDF)
Doc. 4-584/5 4-584/5 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/2/2008   Verzending naar commissie
10/4/2008   Inschrijving op agenda
10/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Collignon
10/4/2008   Bespreking
10/4/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o0)
10/4/2008   Aanneming na amendering
10/4/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-584/3 4-584/3 (PDF)
10/4/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-584/4 4-584/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
24/4/2008   Overzending Doc. K. 52-757/4
14/5/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 110
29/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 42, p. 53-56 + p. 60-63
Doc. K. 52-757/6
5/6/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+104/-16/o13)
Integraal verslag nr. 43, p. 57-59
Doc. K. 52-757/7
5/6/2008   Aanneming na amendering door plenaire
  [S4] Behandeling door Senaat
6/6/2008   Overzending
6/6/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/2/2009   Inschrijving op agenda
19/2/2009   Algemene bespreking Hand. 4-64 Hand. 4-64 (PDF)
19/2/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-64 Hand. 4-64 (PDF)
19/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-12/o0) Hand. 4-64 Hand. 4-64 (PDF)
Doc. 4-584/10 4-584/10 (PDF)
6/6/2008   Verzending naar commissie
11/12/2008   Inschrijving op agenda
11/12/2008   Niet behandeld
12/2/2009   Inschrijving op agenda
12/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
12/2/2009   Bespreking
12/2/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-2/o0)
12/2/2009   Aanneming na amendering
12/2/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-584/8 4-584/8 (PDF)
12/2/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-584/9 4-584/9 (PDF)
  [K5] Behandeling door Kamer
19/2/2009   Overzending Doc. K. 52-757/8
11/3/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
12/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 86, p. 101
19/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 88, p. 3-4
Doc. K. 52-757/9
19/3/2009   Aanneming zonder amendering
19/3/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/3/2009   Bekrachtiging en afkondiging
3/4/2009   Bekendmaking (25671-25673)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/2/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/4/2008
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 10/4/2008
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/5/2008, 5/6/2008
[S4] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/2/2009
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 12/2/2009
[K5] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/3/2009, 19/3/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/3/2009 3/4/2009 , blz 25671-25673

Kruispuntbank van de wetgeving