S. 4-578 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 479 van de Programmawet (I) van 24 december 2002 met betrekking tot de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
Nahima Lanjri    Berni Collas    Philippe Mahoux    Anne Delvaux    Dirk Claes    Louis Ide    Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys   

Bulgarije
politiek asiel
EU-onderdaan
illegale migratie
asielzoeker
remigratie
kinderbescherming
voogdijschap
RoemeniŽ
kind
minderjarigheid
rechten van het kind
Europese Economische Ruimte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-578/1 4-578/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/2/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/2/2008   Indiening Doc. 4-578/1 4-578/1 (PDF)
28/2/2008   Inoverwegingneming
28/2/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/2/2008   Verzending naar commissie
6/5/2008   Inschrijving op agenda
6/5/2008   Niet behandeld
20/5/2008   Inschrijving op agenda
20/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Sfia Bouarfa
20/5/2008   Inleidende uiteenzetting
20/5/2008   Bespreking
19/1/2010   Inschrijving op agenda
19/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Caroline Dťsir
19/1/2010   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/5/2008, 19/1/2010

Kruispuntbank van de wetgeving